Passie

Paprika

De gezonde keuze de gemakkelijke keuze laten zijn. 

Onze gasten vinden het belangrijk om te weten of producten gezond zijn. Wij geven onze gasten informatie over onze producten door middel van smileys, die we indelen in twee categorieën: groen en rood.

Deze smileys zijn ingedeeld aan de hand van de richtlijnen van het Voedingscentrum, waar we nauwe mee contacten hebben.

Hiermee kan onze gast direct en gemakkelijk zien in welke categorie het product valt.

 

150 groen = lekker en gezond

150 rood = niet te vaak

 

Cormet streeft niet alleen naar een gezonde kantine. Cormet streeft in samenwerking met de onderwijsinstelling naar een gezonde school. Hierbij bestaat het assortiment voor 60% uit producten van de schijf van vijf, opgesteld door het Voedingscentrum. Hierin gaan we nog een stapje verder. Je kunt pas echt spreken van een gezonde schoolkantine wanneer je niet alleen 60% gezond aanbiedt, maar wanneer dit percentage ook in aankopen wordt behaald.

Website-passie